Systémové postavy, dalo by se říci jsou postavy hráčů Antagory.

Pokud nemají hráče, automaticky spadají jako vedlejší herní charakter, (označující se jako NPC) který můžete využít ve hrách. (Ovšem nemůžete za ně hrát, můžete jimi pouze manipulovat! Jedná se o to, že vás ona postava může ve hře napadnout, vést s vámi spory,rozhovory apod.) Ovšem tyhle postavy bez povolení administrátora nemůžete zabít.
 

Poté jsou tu systémové postavy našich uživatelů. Jsou to jejich vedlejší charaktery, které mohou využívat ve hrách, povolené jsou tu ovšem jenom tři systémové postavy na jednoho hráče.
 


 


 


Společenství démonů:
Králové posvětí 

  

Mocné bytosti Antagory: