Zvěromág

Zvěromág

Zvěromágové jsou lidé, kteří se dokáží přeměnit na zvířata. Dokáží na sebe vzít podobu jakéhokoliv zvířete a převzít jeho vlastnosti (rychlost, sílu, zrak, sluch...) Někdy se zvěromág dokonce narodí se zvláštní barvou očí, které připomínají spíše oči zvířecí, než lidské. Srst zvěromága v lidské podobě má mnohdy i jinou barvu, než je typická pro daný druh zvířat, někdy dokonce dochází k mutacím a proto se mohou objevit okřídlení plazi, či savci s šupinami. Tyto mutace daly vzniknout nejedné lidské legendě o zvláštních tvorech. Zvěromágové jsou také schopni takzvané částečné přeměny, kdy změní jen určitou část svého těla, mohou tak získat zvířecí schopnosti, aniž by se na ně museli zcela proměnit. 

Zvířecí patron - Každý zvěromág má svého patrona, se kterým se již narodí. Může to být jakékoliv zvíře a zpravidla to bývá i to první, na které se kdy promění, když odemkne své schopnosti. Patroni jsou zvláštní tím, že zvěromágové na sebe berou některé jejich vlastnosti i bez přeměny (např zvěromág s patronem geparda je rychlý a mrštný, vlčí patron zlepšuje sluch a čich, orlí zrak....) Patron se může promítnou i do povahy osob (psi- věrnost, lišky - lstivost...)


Smrtelnost: - Měniči stejně jako lidé umírají na stáří nebo jiná lidská zranění.
Náchylnost k magii - Tak jako u všech jiných tvorů.
Vážná zranění - Vedou ke smrti, jsou stejně zranitelní jako lidé.


Staré příběhy vypráví o kmenu lidí, kteří žili v souladu s přírodou. Lovili po boku vlků, bránili přírodu před zničením a uctívali ji. Příroda je přijala za své a oni se zavázali ji chránit. Byli to nebojácní válečníci, kteří byli odhodláni položit své životy za to, v co věřily. Byli ale stále lidmi a proto proti bytostem temnoty neměli velkou šanci. Když jim bylo nejhůře a vypadalo to, že jejich cesta končí, opět se obrátili k přírodě. Magie přírody byla tehdy velmi silná a obdařila své chráněnce schopností měnit se na zvířata a využívat magii. Díky těmto schopnostem se mohli i nadále bránit a přežít. Jenže příroda slábla, byla ničena obyčejnými lidmi a kmen se brzy rozdělil, každý se vydal svou cestou a skoro každý zvěromág již zapomněl na prameny svých sil.