Wampíři

Wampíři

Wampýr se v mnohém podobá upírovi, také se živí lidskou, zvířecí a nějakými náhraškami krve. Vypadají jako lidé, ale jejich kůže je studenější. Jsou mnohem rychlejší a silnější než lidé a vyrovnají se i upírům. Jenže po pozření lidské krve, jsou téměř neporazitelní.

Jejich kůže je studenější než ta lidská, jejich srdce tlučou velmi pomalu a puls jim nahmatat nedokážete. Mají svou přeměnu, ve které jim narostou netopýří křídla, kůže se většinou zbarví do šeda, uši se zašpičatí a prodlouží. Někdy připomínají spíše démony, někdy si více zachovávají svou lidskost.


Potrava wampýrů je naprosto stejná, jako potrava klasických upírů, živí se krví lidskou i zvířecí, ovšem zvířecí krev jim nedodává takovou sílu jako krev lidská, která je takřka popohání k neporazitelnosti. Dobře si tedy promyslete, jakou cestou krmení se tedy dáte, potrava na zvířecí krvi, vás může stát život, ale lidská krev vám jej může naopak zachránit. 


Některé z těchto schopností se stávají účinnější po požití krve nebo také po dosáhnutím vyššího věku.

Super síla – wampíři jsou mnohem silnější než lidé. A s postupem času stále více sílí. Dokonce i noví wampíři, kteří ještě nedokončili úplně přeměnu jsou schopní přehodit člověka přes půlku místnosti. Jsou také silnější než vlkodlaci, kteří nejsou zcela přeměnění a dokonce mají i větší sílu než upíři.
Super rychlost – wampíři se mohou pohybovat tak rychle, že to lidské oko sotva postřehne. Při běhání na větší vzdálenosti jde vidět jen rozvlněný obraz a rozmazaný pohyb, ale jsou pomalejší oproti upírům.
Ovládání emocí - mají nadpřirozené schopnosti ovládat a manipulovat emoce.
Kontrola emocí – mohou mít kontrolu nad svými emocemi. Mohou tak např. vypnout své lidství.
Manipulace se sny – wampíři mohou ovládat sny a podvědomí. Mohou vytvářet a upravovat sny. Další účinky této schopnosti je zkreslení reality a uvěznění ve snech.
Zesílené smysly – mají vysoce citlivý sluch, dokáží vycítit vůni krve a vidí i v  naprosté tmě.
Ovlivňování – mají schopnost ovládat mysl, změnit nebo zcela vymazat lidské vzpomínky.
Nesmrtelnost – po dokončení přeměny se u nich zastaví stárnutí. Stávají se tak imunní vůči nemocem. Jediná „nemoc“, která může zabít wampíra je vlkodlačí kousnutí.
Rychlé léčení – když se poraní, tak se jim vše hned zahojí.
Tesáky – vysouvají se jim tesáky, které používají ke krmení se. Automaticky se vytáhnou i při zaznamenání pachu krve.

Přeměna - dokáží se přeměnit na tvory podobné démonům, ze zad jim vyrostou netopýří křídla a jejich kůže se zbarví do šeda. Každý wampýr vypadá po proměně jinak.Useknutí hlavy – utrhnutí nebo odstranění hlavy wampíra má za následek trvalou smrt.
Sluneční svit – Wampýry sluneční svit vysiluje, ale pokud se upír přemění za bílého dne, slunce je začne měnit na kámen. Ovšem ne ihned, kůže postupně kamení tam, kde je zasažena sluncem, je tedy možné před nim ještě utéci, avšak zkameněné části kůže se po návratu do tmy nenavrací do normálu, upír takto musí vydržet dokud si neobstará dávku chutné krve.

Oheň - Oheň wampýří kůži velmi rychle spaluje a jde jen velmi špatně uhasit.
Železník – když se wampír dostane do kontaktu se železníkem, tak ho to oslabí. Při kontaktu s jejich kůží je popálí. Když jejich oběť je v kontaktu se železníkem, tak nemůže být wampíry ovlivněna.
Dřevo – když je wampír zraněn dřevem, tak ho to oslabí. Kůl přímo do srdce je pro ně smrtelný.
Vyrvání srdce – vytrhnutí srdce bude mít za následek trvalou smrt.
Magie – jsou náchylní na podlehnutí moci čarodějnic.
Vysoušení – wampíři, kteří dlouhou dobu nepožijí krev se nakonec vysuší.
Vlkodlačí kousnutí – pokud wampíra kousne vlkodlak, tak nakonec podlehne mučivé smrti.
Vlkodlačí jed – je získán z úst vlkodlaka nebo hybrida. Když jej požije wampír, tak je pro něj smrtelný. Po jeho požití budou sužováni halucinacemi a budou muset čelit svým největším obavám.


Jak se dá proměnit?
1) Wampýr vás musí kousnout přesně do tepny a napít se wampíří krve, poté máte ale jen malou šanci, že se změníte na wampýra. Většina pokousaných se změní na obyčejné upíry, nebo zemře v obrovských bolestech. Jed wampýrů je velice bolestivý a způsobuje pocit pálení, přeměnení často popisují pocit, jako by jim všechny tepny a žíly hořely.

2) Rituálem, který musí provést velmi silný démon, ale aby byl rituál úspěšný, musíte pocházet z rodu čistokrevných, původních upírů a obětovat upíry, kteří sdílí vaši krev. Jinak bude rituál neúspěšný.


Vypráví se, že jedna stará rodina upírů chtěla získat větší moc než ostatní rody. Proto se zapletli s černou magií a démony. Spojili své síly s jedním démonem, který jim nabídl větší moc, ale za strašlivou cenu. Řekl, že pomocí rituálu přemění jednoho z nich na mocnější bytost, ale že potřebuje oběti pokrevně spřízněné s přeměněným. Vůdce rodu tedy obětoval pět svých synů, aby získal větší moc a stal se z měj wampýr. Krev mu dodávala obrovskou sílu a dokázal se změnit na stvoření podobné démonům. Získal velkou moc, ale za obrovskou cenu, jeho blízcí se ho začali bát a nakonec zůstal sám se svou mocí. Uvědomil si, co udělal pro moc a co kvůli tomu ztratil.