Vlci (Děti noci)

Vlci (Děti noci)

Děti noci, rasa která vznikla jako prokletí. Všichni, kteří do ní patří kdysi bývali obyčejnými lidmi, které potkalo neštěstí a dostali se do kontaktu s touto rasou. Byli pokousáni a ocitli se na prahu mezi životem a smrtí, pokud přežili, získali schopnost měnit se na vlky a přestali stárnout. Někteří to berou jako dar, někteří jako prokletí a přejí si, aby raději umřeli jako tolik jiných, kteří byli pokousáni. Nepřeměnění vypadají jako obyčejní lidé, nerozpoznáte je od nich, pokud se sami neprozradí. Pokud chtějí, dokáží změnit své duhovky ve vlčí. Někdy je to ale neúmyslné. Pokud se naštvou, mnohdy ztrácejí kontrolu nad svou proměnou. Obzvláště mladí vlci se nedokáží ovládat a často představují hrozbu jak pro lidi, tak pro ostatní vlkodlaky. Proto je starší vlkodlaci hlídají, aby neprozradili jejich existenci lidem, nebo nepřilákali pozornost lovců. Dokáže je rozběsnit i pach krve, kdy se rozhodnou svou kořist za každou cenu zabít. Může trvat i několik let, než se dokáží ovládat natolik, aby nepředstavovali hrozbu. Proto se často stává, že vlkodlaci, kteří se do určité doby neovládnou, jsou zabiti pro bezpečí celé smečky. Jakmile se naučí ovládat, jsou považováni za dospělé vlky , kteří mívají vyšší pozice ve smečce. Posledním "stádiem" vývoje bývá takzvaná přestárlost, kdy si vlkodlaci usmyslí, že jejich život byl dostatečně dlouhý a nemají už chuť ani důvod žít, poté se rozloučí se smečkou a rozhodnou se pro smrt. Hierarchie ve smečce bývá velmi přísná, na vrcholu je alfa samec, který je respektovaný a všichni jej musí poslouchat. Další je jeho družka, alfa samice, pokud ji nemá, tato pozice zůstává prázdná. Na nejnižším místě jsou omegové, kteří bývají velmi submisivní a většinou ani netouží po vyšší pozici. Jsou to klidní vlci, kteří tvoří srdce smečky a ostatní je chrání, aby se jim nic nestalo. Samozřejmě existují i samotáři, ale většina dává přednost bezpečí smečky. Jsou pro ně jako rodina a na ochranu své smečky udělají cokoliv. Navzájem si důvěřují a pomáhají si. Probíhají ale i boje o moc, málokdo má ale tu odvahu vyzvat alfu, proto se většinou nemění. Přeměna ve vlka bývá většinou velmi bolestivá a její rychlost záleží na stáří vlkodlaka a jeho schopností ovládat se.  Při přeměně jsou velice zranitelní, proto se přeměňují jen před smečkou, jejich partnery nebo někým, komu s jistotou důvěřují. Jejich kůže bývá při přeměně velmi citlivá, proto není dobré se jich nějak dotýkat, jelikož by to mohlo bolest ještě zhoršit. Po přeměně vypadají jako větší vlci, jsou ale mnohem silnější a rychlejší. Jejich zbarvení může být neobvyklé a velmi zvláštní. Lidé si je občas pletou s přerostlými psy a málokdy si je spojí s vlky, nikdo si není jistý, čím to je, ale pravděpodobně v tom má prsty magie.

Stejně jako u vlkodlaků je jejich tělesná teplota vyšší a dokáží změnit své duhovky ve vlčí. Po přeměně vypadají jako obyčejní vlci a nijak se od nich neliší, jen jsou silnější a mnohem rychlejší. Jejich zbarvení je stejné jako u obyčejných vlků, často ve smečkách dodržují i podobnou hiearchii.


Zrak - Mají mnohem ostřejší zrak než člověk.
Čich - Stejně jako vlci a ostatní predátoři mají perfektní čich a jsou skvělí stopaři.
Super rychlost - Jsou mnohem rychlejší jak v lidské, tak ve vlčí podobě.

Super síla - Jsou mnohem silnější než obyčejní lidé.
Hbitost - Mohou skákat, šplhat, běhat a pohybovat se neuvěřitelně rychle bez známek únavy, která se většinou dostaví až po proměně na člověka
Léčení - Rychle se léčí ve vlčí formě. Drobné rány se vyléčí za pouhou minutu. Kosti jim srostou zhruba za týden, někdy jim je musí narovnat.
Imunita vůči Upířímu jedu - Upíří jed je nepromění, ani nijak neohrozí.
Vztek - Vztek jim zatemní mysl, ale také zvýší jejich sílu a rychlost.
Úplněk - Při úplňku nemohou přeměně zabránit, ale jejich síla je na maximu.
Přeměna - Dokáží se přeměnit dle vlastní vůle, ale je to pro ně bolestivé.
Nesmrtelnost - Po přeměně se jim zastaví stárnutí.


Vlčí Mor (rostlina) - Při jeho požití je oslabí a způsobí jim horečku. Pokud bude oměj použit na jejich kůži, tak ji popálí.
Useknutí hlavy - Způsobuje smrt
Vytrhnutí srdce - Způsobuje smrt.
Stříbro - Zabraňuje regeneraci a působí jako jed.

Přeměna - Jsou dost zranitelný.

Voda - Voda jim nijak neublíží, ale vlkodlaci WMT nemohou plavat, protože jsou tak těžcí, že je to táhne ke dnu, tak že se utopí.

Jak se dá proměnit?
 - Musí vás, již jeden vlkodlak WMT proměnit. Stane se to , tak že vás, tak moc pokouše, že budete na prahu života a smrti (málopravděpodobné, že to přežijete) a pokud přežijete, tak už pak jen doufejte, že vás nikdo nezabije jako vlkodlaka, i když většinou se tahle přeměna bere spíš, jako trest, oproti ostatním.


V dobách, kdy pálení čarodějnic bylo na denním pořádku, žila stará čarodějka, která se, tak jako všechny, bála o svůj život. Proto vytvořila kletbu, která změnila člověka ve vlka a dala mu velkou sílu, zároveň ho ale připoutala k čarodějnici tak, aby ji chránil a poslouchal na slovo. Nechela tohoto vlka nakazit další lidi a vytvořit smečku, kterou stále rozšiřovala. Kdokoliv se přiblížil k jejímu domovu, byl nemilosrdně napadnut a pokud přežil přeměnu, začlenili jej do smečky. Čarodějka se ke svým vlkům chovala nemilosrdně a často nechala napdnout celé rodiny i s dětmi, jen aby zvětšila svou moc. Když se objevil jen nějaký náznak odporu, ihned dotyčného vlka zabila. Nebylo tedy divu, že když zeslábla, vlci se proti ní vzbouřili a roztrhali ji na kusy. Mnoho z nich zemřelo, ale ti co přežili, rozšiřují kletbu dál.