Upíři (Varianta A)

Upíři (Varianta A)

Upíři jsou stvoření, která přežívají na lidské, či zvířecí krvi. Jsou mnohem silnější a rychlejší než lidé, což je dělá děsivými zabijáky. Nejnebezpečnější jsou po přeměně, kdy se ještě nedokáží ovládat a prahnou po krvi. Jejich smysly jsou zostřené, což jim dovoluje rychle najít svou kořist, nebo uprchnout, dostanou-li se do nebezpečí. Jejich kůže je na dotek studená, srdce jim sice tlučou, ale velmi pomalu a slabě, proto je pro ně skoro nemožné vykrvácet. Mají velmi silné špičáky, které jim slouží ke krmení s snadnému prokousnutí kůže. Pokud s loví, nebo je někdo naštve, jejich zorničky se zabarví do ruda a slabě září ve tmě. Přesto že dokáží být chladnokrevní zabijáci, mají emoce a dokáží cítit lásku. Jejich city bývají často opravdovější než city lidí. Pokud se zamilují, většinou se svým partnerem stráví zbytek života, jsou ale také výjimky. Umějí být vypočítaví a někdy city předstírají jen pro svůj vlastní prospěch.

Kůže upírů je na dotek velmi chladná a obyčejně se pohybuje okolo 10 stupňů. Srdce jim sice bije, ale velmi pomalu. Jinak se nijak od lidí neliší, dokud nebojují, nebo nejsou ohroženi. Poté se jejich zuby prodlouží a panenky zbarví do červena.

Hlavní složkou upíří stravy je krev. Může to být zvířecí, lidská nebo dokonce i upíří. Pokud se upír delší dobu nenakrmí, tak jejich tělo slábne a je pro ně čím dál obtížnější se ovládat. Může to dojít i tak daleko, že napadnou první bytost, na kterou narazí. Krev zahání upírovi žízeň, ale také mu zvyšuje fyzické schopnosti. Díky upířím smyslům mohou rozpoznat z krve zda daný člověk požil alkohol nebo nějaké drogy, zanechává jim to totiž nelibou pachuť na jazyku. Také je rozdíl mezi lidskou a zvířecí krví. Zatímco lidská jim dodává obrovskou sílu a zyvšuje jejich schopnosti, zvířecí krev je oslabuje. Mohou na ní přežívat libovolně dlouho, ale po čase zeslábnou natolik, že se jejich síla téměř neliší od té lidské. Proto mnoho upírů zvířecí krev odmítá a napijí se jí jen v případě největší nouze. Krev lidí, kteří ovládají magii (lidé nadpřirozena, čarodějové, zvěromágové) je pro ně nejlahodnější a také je nejvíce posiluje. Najít ale takové lidi je těžké a ještě obtížnější zabít.


Schopnosti sílí a vytrácejí se podle toho, kdy a jakou krev upír požil. S věkem se také jejich schopnosti zlepšují a získávají nad nimi větší kontrolu.
 

Super síla – po přeměne se jejich síla mnohnásobně zvýší.
Super rychlost – upíři se mohou pohybovat tak rychle, že to lidské oko sotva postřehne.
Kontrola emocí – mohou mít kontrolu nad svými emocemi. Mohou tak např. vypnout své lidství.
Manipulace se sny – upíři mohou ovládat sny a podvědomí. Mohou vytvářet a upravovat sny, také v nich mohou soobu uvěznit.
Zesílené smysly – mají vysoce citlivý sluch, dokáží vycítit vůni krve a vidí i v  naprosté tmě.
Ovlivňování – mají schopnost ovládat mysl, změnit nebo zcela vymazat lidské vzpomínky.
Nesmrtelnost – po dokončení přeměny se u nich zastaví stárnutí. Stávají se tak imunní vůči nemocem. Jediná „nemoc“, která může zabít upíra je vlkodlačí kousnutí.
Rychlé léčení – rány se jim velmi rychle zacelují, pokud jsou hladoví, o tuto schopnost zcela přicházejí.
Tesáky – vysouvají se jim tesáky, které používají ke krmení. Automaticky se vytáhnou i při zaznamenání pachu krve.Useknutí hlavy – utrhnutí nebo odstranění hlavy upíra má za následek trvalou smrt.
Oheň nebo sluneční svit – dlouhodobý pobyt na slunci je vysiluje a po celém dni stráveném na slunci jsou fyzicky slabší než obyčejní lidé a nemohou používat své schopnosti a magii.
Železník – když se upír dostane do kontaktu se železníkem, tak ho to oslabí. Při kontaktu s jejich kůží je popálí. Když má někdo u sebe železník, nemůže být upíry ovlivněn.
Dřevo – když je upír zraněn dřevem, tak ho to oslabí. Kůl přímo do srdce je pro ně smrtelný.
Vyrvání srdce – vytrhnutí srdce bude mít za následek trvalou smrt.
Magie – jsou náchylní na podlehnutí moci čarodějnic.
Vlkodlačí kousnutí – pokud upíra kousne vlkodlak, tak nakonec podlehne vlkodlačímu jedu a zemře bolestivou smrtí. Vyvolává u nich halucinace o jejich největších nočních můrách. Protijed lze vytvořit pouze z krve vlkodlaka, který upíra pokousal a musí být podán do dvou hodin od pokousání.


Jak se můžu proměnit ?
1) Upír vás musí kousnout přesně do krku a hlavně do tepny. Jed upíra zpomalí metabolismus natolik, že nejde skoro rozpoznat, jestli je jedinec živý, nebo mrtvý. Po třech dnech se probudí a musí do 24 hodin požít lidskou krev, jinak zemře.
2) Může vás proměnit velmi silný démon, nebo čaroděj.

3) Upírem se můžete narodit.

Lidé tvrdí v minulosti tvrdili, že upíři jsou krvelačné bestie, které byly stvořeny samotným ďáblem. Tyto povídačky nejsou zase tak daleko od pravdy. Kdysi dávno žil bohatý a významný šlechtic, který se velmi obával smrti. Proto se snažil najít nějaké kouzlo, či lektvar, který by mu zajistil věčné mládí. Dlouho nic nenacházel a čas jeho smrti se velmi rychle blížil. Jednoho dne jej ale přišel navštívit tajemný muž. Slíbil mu věčné mládí, ale varoval ho, že pokud jej získá, přijde o celou svou rodinu. I přesto šlechtic souhlasil, věděl, že pokud on bude nesmrtelný, jeho rodina bude stárnout dál a jednou zemřou, ale to ho netrápilo, hlavně chtěl žít na věky. "Tak tedy dobrá," souhlasil tajemný muž a jeho tělo se začalo měnit, narostly mu rohy, ostré drápy a byla z něj cítit temná energie, byl to démon. Starý šlechtic se polekal, ale než stačil cokoliv udělat, obklopila ho temná energie. Když se opět probral, nemohl uvěřit svým očím, byl zase mladý a cítil se plný sil. Cítil jen obrovskou žízeň, kterou se rozhodl zahnat. Když ale vyšel z pokoje a ucítil všechny pachy okolo, přestal se ovládat a zabil všechny v zámku včetně své rodiny a nakrmil se jejich krví. Když byl opět sám sebou, uvědomil si, co se s ním stalo a rozhodl se odejít do lesů. Musel se ale stále živit krví a jednou za čas, když jeho oběti přežily, rozšířil svou kletbu dál. Přímí potomci tohoto upíra se nazývají čistokrevní, není jich mnoho, ale jedno mají společné - řadí se mezi šlechtu.