Upíři (Varianta C - Psychický upír)

Upíři (Varianta C - Psychický upír)

Výsledek obrázku pro png dýně

Psychičtí upíři jsou velice zvláštní rasou, nemusí zabíjet pro to aby přežili, ale někdy zabíjejí neúmyslně, jiní úmyslně, to se zase odvíjí od jedince a jeho tužeb. Dokáží přežít bez krve a jsou prakticky jako normální lidé, jelikož je neovlivňuje slunce, ani pach krve, jsou tedy schopni dokonale zachovat si svou lidskost, aniž by se prozradili. Barva jejich očí je rozdílná, většinou jim ve tmě září, když využívají svých schopností, ale to není pravidlem.

Barva jejich očí je rozdílná, většinou jim ve tmě září, když využívají svých schopností, ale to není pravidlem. Od lidí je nerozeznáte, pokud s eovšem sami neprozradí.

Psychičtí upíři jsou nejspíš nejodlišnější druhem upírů, nejen že jsou kompletně schopni zachovat si svou lidskost, ale ke svému přežití nepotřebují ani lidskou krev. Ovšem jsou zde jedinci, kteří se lidskou krví rádi posilní, protože i přesto, že se nejedná o jejich hlavní potravu, dokáží díky ní zvětšit svou sílu a posilnit své schopnosti. Jejich hlavní potravou je životní energie ostatních. Upíři si to dost často ani neuvědomují a neví, že čerpají energii z ostatních. Dělají to neúmyslně a síla jejich hladu je ovlivněna jejich emocemi. Pokud je psychický upír v blízkosti jednoho člověka, čerpá životní sílu pouze z něj, tudíž jsou následky na onom člověku vidět dříve, než pokud je upír ve společnosti několika lidí. Většinou se to projevuje únavou, oslabením, dochází i k omdlévání, závratím. Pokud je upír příliš dlouho v místnosti pouze s jedním člověkem, nebo i více jedinci, vede to ke smrti, čili okamžité zástavě srdce způsobené totálním vyčerpáním. Pokud jsou emoce energetického upíra vůči dané osobě nekontrolovatelné, například vztek, zlost, nenávist... nevědomky čerpá obrovské množství jeho životní síly, která pouhým dotekem může okamžitě opustit lidské tělo. (tzn, jedním dotekem z něj dokáže vysát veškerý život aniž by to vlastně on sám chtěl).


Ovlivnitelnost - Jedná se o to, že jsou schopni určitým působením psychického vlivu dohnat jedince k rozhodnutí, které po něm žádají, tedy ovlivnit jeho plány, jejích cestu, přesvědčit je o tom že to nechtějí, nebo že po tom sami touží.
Zesílené smysly- Tito upíři mají také zesílené smysly, ale jsou jenom patrně lepší jako ty lidské, to stejné se dá říci i o síle, na přeprání normálního, klasického upíra je potřeba lidské krve. Pokud ji jedinec nepije, nemá možnost porazit nebo alespoň vyrovnat své síly s jinými druhy.

Neviditelnost - Velice užitečnou schopností těchto upírů je neviditelnost na určitou dobu, ovšem využití této schopnosti jim bere životní sílu, avšak z čerpání životní síly nepřítele, jsou schopni ji udržovat velice dlouho.
Odolnost proti elementům - Světlo a sluneční svit na ně nemá žádný vliv, kromě toho jsou odolni proti ohni a veškerým žívlům. (Voda, oheň, země, vzduch, blesky)

Nesmrtelnost - Tito upíři nestárnou.


Useknutí hlavy, probodnutí srdce - Okamžitě smrtelné
Magie - Zásah silnou magií je pro ně smrtelný, způsobuje jim klasická zranění, pokud se ale jedná o magii živelnou, neublíží jim.
Léčení - Jakákoli zranění se jim okamžitě nevyléčí, léči se jim jenom v případě, dotknou-li se zdravého lidského jedince holýma rukama a vysají z něj životní energii. Množství potřebné životní energie na vyléčení se odvíjí od poranění které jedinec utržil.
Odraz v zrcadle - Je brán jako slabina, protože může způsobit jejich prozrazení, stejně tak jako ve filmech a pověrách, těmto upírům není příjemný česnek, svěcená voda jim po polití, způsobí že zasažená kůže zkamení a svatým věcem a místům se vyhýbají, vytváří to uvnitř nich nevysvětlitelný strach, přeci jen i přes svou lidskou povahu, jsou to stále stvoření zla.
Divider by Syrubis
Jak se můžu proměnit ?

Psychickým upírem se můžete stát jedině kousnutím samotného Gabriela, protože to on je nosičem této vzácné nákazy, nikdo jiný nedokáže tuto nemoc předávat dál. 

Vypráví se, že psychičtí upíři vznikly potlačením skutečného upířího zla, který má každý uvnitř sebe. Kdysi dávno obýval jednu opuštěnou vesnici upír jménem Gabriel, jeho příjmení nikdo nikdy neslyšel, kdo ví jestli je tahle legenda skutečná či pouze vymyšlená, ale obyvatelé Antagory si budou muset postačit se jménem. Říká se že Gabriel byl plný zlosti a nenávisti vůči tomu, čím se narodil. Jedné chladné noci se ale rozhodl že zabije tu nestvůru uvnitř sebe. Za pomoci rituálu jedné z čarodějnic bojoval proti té nestvůře uvnitř něj, aby se mu navrátila jeho lidskost. Nenáviděl krev, nenáviděl utrpení a snažil se těmto věcem vyhýbat, ale ta hladová nestvůra uvnitř něj stále rostla, proto se ji rozhodl zabít. Na konci rituálu si měl vyříznout své vlastní srdce a změnit se v prach, to se ale nestalo. Gabriel stále žil, ale cítil se jinak, cítil se jako znovuzrozený a při dalších přeměnách, již dokázal ovládat svůj hlad, roky se sám poznával, neboť byl úplně jiným upířím stvořením než jak se jím narodil. Nakonec sepsal tenhle úspěch do Antagorské tajné knihovny, díky níž dnes obyvatelé Anatgory vědí o Psychických upírech mnohé podrobnosti.