Temní Andělé

Temní Andělé


Temní andělé jsou potomci archandělů. Jedná se o bývalé archanděly, kteří sešli na zcestí, poskvrnili svá křídla činy, které zatemnily jejich srdce. Bůh je však pro jejich sílu nedokázal zničit a proto  je vykázal je z nebe pryč. Temní andělé se do svých nebeských domovin nemohli vrátit a proto byli odsouzeni k věčnému bloudění daleko od svého domova a od všeho co kdy tak dobře znali.


Temná magie - Tito mocní tvorové ovládají různá kouzla která obsahují temnou energii.
Temný Grál - Stejně jako u archandělů. Každý temný anděl podle velikosti a síly své temné magie, u sebe nosí temný grál - je to temná forma zbraně, kterou má archanděl možnost vyvolat. Forma těchto zbraní, je u každého jedince rozdílná (temný meč, luk, kosa, nože, šavle, dýky, kord apod.) Tyto zbraně jsou velice mocné a proti svatým tvorům dobře účinné, ale pokud je jejich zbraň zničena, což se stát může pokud je tvor světla silnější než oni, nebo pokud je vlastníkovo srdce v rozporu samo se sebou, dokáže mu to značně ublížit, i přesto temní andělé mohou temný grál vyvolat jednou za 24 hodin. (To znamená, že se zničená zbraň opět zformuluje do původního tvaru).
Paralýza - Temní andělé ovládají možnost paralýzy, která trvá několik minut, maximálně však okolo desíti, záleží na tom, jakou silou byla způsobena.
Nesmrtelnost - Tyto temné bytosti jsou nesmrtelné.


Bílá, světelná a sluneční magie - Má na ně drtivější účinky než jakékoli jiné druhy magie.
Omezené léčení - Nedokáží se sami léčit, léčí se pouze vysátím životní energie z jiných tvorů, jejich stracehm, zoufalstvím, zápornými emocemi.
Posvátná místa - Mají z nich panickou hrůzu, většinou jejich tělo ochabne a nejsou schopni logicky přemýšlet.
Vážná a smrtelná zranění - Pokud se okamžitě nevyléčí, podléhají jim a umírají.


Kdysi jeden anděl přišel o svá křídla a stal se z něj padlý, těžko se smiřoval se svým osudem a snažil se vrátit zpátky na nebesa. Podstoupil tedy temný rituál, který mu měl vrátit jeho schopnosti. Bohužel z temnoty se nemůže stát světlo. Jeho křídla měla černou barvu a jeho tělo nebylo schopno přijmout bílou magii, která ho zraňovala. Stal se bytostí temnoty a když se pokusil vrátit na nebesa, jeho bývalí druhové jej vyhnali. Od té doby bloudil po zemi a učil se ovládat své nové schopnosti. Vyhledával další temné anděly, kteří podlehli temné magii nebo nabídkám démonů a společně chystají plán na pomstu všem bytostem světla.