Succubus / Incubus

Succubus / Incubus

Tito neuvěřitelně krásní démoni jsou skvělí manipulátoři, dokáží svést kohokoliv opačného pohlaví a donutit ho pro ně udělat téměř cokoliv. Rádi s ostatními manipulují a využívají je ve svůj prospěch. Nejsou tak silní jako ostatní tvorové, ale přesto patří mezi jedny z nejobávanějších právě kvůli této schopnosti. Bývají to lstiví loutkaři, kteří dokáží pro své cíle zajít opravdu daleko a na ostatní nehledí. Milují zábavu a pokud zavítáte do nějakého baru, téměř jistě tam tohoto démona potkáte. Succuby jsou vždy ženského pohlaví, zatímco Incubusové mužského, není však mezi nimi žádný rozdíl.

Nelze je nijak rozeznat od lidí, vypadají naprosto stejně, ale jsou fyzicky zdatnější a také to bývají vůdčí a nebojácní jedinci. Jako všichni démoni mají svou démonickou podbu, která může být téměř jakákoliv, většinou však mívají rohy a křídla, ovšem není to pravidlem.

Jako potrava jim slouží klasické lidské jídlo, stále pro ně však platí, že se mohou posilnit lidskými dušemi.

Svádění - dokáží svést kohokoliv opačného pohlaví a přinutit ho udělat pro ně takřka cokoliv. Dokáží zcela ovládat jedince se slabou vůlí, ale ty silné dokáží jen ovlivnit.

Obsese - Touto schopností dokáží jedince přinutit, aby neustále myslel na nějakou věc, nejčastěji na tyto démony samé

Super síla - Mají nadlidskou fyzickou sílu a jsou vytrvalejší a rychlejší než lidé, avšak upírům a vlkodlakům se v rychlosti rovnat nemohou. 
Nesmrtelnost - Tito tvorové jsou nesmrtelní, tudíž nestárnou.
Léčení - Jsou schopni léčit svá zranění.

Démonní podoba - Dokáží se přeměnit do své démonní podoby, která se ovšem u každého liší. V této formě jsou mnohem silnější a jejich schopnosti mají větší účinek.

Magie - Jsou náchylní k jakémukoli druhu magie. 
Vážná zranění - Pokud se nevyléčí, umírají i na klasická zranění, nejsou nijak odolní vůči zbraním ani fyzickým napadením, jsou stejně zranitelní jako lidé.

Slabá vůle - Pokud má oběť těchto démonů silnější vůli než oni sami, nedokáží je účinně ovlivnit.

Své schopnosti nedokáží použít na více osob zároveň.

Říká se, že tito podlí démoni se zrodili z chtíče a tužeb všech bytostí. Succubami a Incubusy se stali démoni, kteří si libovali v manipulaci s ostatními, ve lžích, podvádění a zahráváním si s osudem ostatních. Sledovali lidské jedince a brzy pochopili, jak s nimi nejlépe manipulovat a dosáhnout svého. Stále zlepšovali své schopnosti a byli prvními démony, kteří získali lidskou podobu, aby se ještě lépe zařadili do lidské společnosti. Nestali se z nich tak silní tvorové jako jsou Xaphani, nebo Zupiddu, přesto se říká, že jsou v podsvětí těmi nejobávanějšími, jelikož si dokáží kohokoliv obtočit kolem prstu.