Obyčejní lidé

Obyčejní lidé

Lidé jsou snad nejjedinečnější rasou na Antagoře. Sice se ve školách studenti a učitelé tváří, že jsou obyčejní lidé, ale ne vždy tomu tak je. Možná se zdá, že je tu lidí mnoho, ale jen těžko poznáte, kdo je opravdu člověkem a kde jen klamou lži. Bohužel se někteří jedinci stávají potravou něčeho vyššího.  Proč? Protože "normální" lidé jsou nejslabší druh oproti ostatním rasám, které se na světě vyskytují. Možná jsou "nejslabší", ale na rozdíl od ostatních mají možnost výběru. Není jisté, že ti, kteří se narodí jako lidé, jako lidé i zemřou. Nevěříte snad? Jen si uvědomte, že nejsou zkažení kletbami ani kousanci a dalšími podobnými hrozbami skutečného světa, který se před lidmi skrývá. Oni znají pouze reálný život, na který si v mnoha případech stěžují. Taky nikdo neříká, že obyčejní lidé nemohou prožít něco zajímavého, právě že naopak, zažívají někdy až neskutečné věci, že se tomu ani snad nedá věřit. Bohužel Normální lidé nemají žádné schopnosti.- Žádné. Lidé neoplývají žádnými magickými schopnotmi tudíž si nemůžete ani ze dvou schopností, který má každý vrozené, lidé je prostě nemají.


- Smrtelnost
- Bez magických schopností
- Jakýkoli smrtelný zásah, všichni víme jaké věci nás ohrožují, no ne? :)

- Nemoci


Vypráví se, že první lidé vznikli v době bojů mezi anděly a démony, démoni ani andělé nebyli schopni porazit své nepřátele a doby krutých bojů se střídaly s obdobími příměří, kdy obě síly nabíraly síly a připravovaly se na další boj. Po jednom obzvláště krutém boji, kdy byly obě strany téměř vymýceny, zůstaly na bojišti dvě bytosti, Archanděl Michael a démon Laezur. Oba byli vyčerpaní a nedokázali se ani pohnout. Obklopovalo je dlouhé ticho, které nakonec prolomil Laezur. Dlouho spolu diskutovali o dobru a zlu a přeli se o tom, které na světě převažuje. Na světě existovali pouze andělé, bytosti světla a démoni, bytosti temnoty. Kdyby existovala nějaká další rasa, na kterou stranu by se přiklonila? Nakonec uzavřeli sázku, vytvoří bytost, která nebude moci používat magii, nebude žít na nebesích, ani v podsvětí a nechají ji možnost volby. Když o této sázce, pověděli svým druhům, všichni souhlasili a byli ochotni spolupracovat, nikdo totiž nevěřil, že druhá strana nebude podvádět. Bylo to poprvé a naposledy, co spolu andělé a démoni spolupracovali. Společně vytvořili tělo, kterému démoni dali srdce, zatímco andělé mu vdechli duši. Takto vznikli první lidé, bloudili po zemi a andělé i démoni je bedlivě pozorovali. Lidská rasa začala růst, ale otázka, co převažuje nebyla nikdy zodpovězena. Lidská srdce skrývala temnotu i světlo, u každého jedince převažovalo něco jiného.  Andělé se rozhodli tyto bytosti chránit, zatímco démoni, rozzuřeni tím, že sázku nevyhráli, začali lidi vraždit a čerpali z nich pro sebe sílu.