Kouzelníci × Čarodějky

Kouzelníci × Čarodějky

Obě pohlaví mohou být touto nadpřirozenou bytostí. Čarodějky jsou plně spjaté s přírodou. Patří mezi nadpřirozené bytosti, které mají magické schopnosti. Původ čarodějnictví zatím zůstává záhadou, ale čarodějky existují už po staletí a předávají si své znalosti a dovednosti po generace. Dokáží ovládnout Zemské elementy a jejich svatou povinností je udržovat a zachovávat přírodní rovnováhu. Bojují proti silám a bytostem, které by mohly tuto rovnováhu jakkoli narušit. Magie nebo také čarodějnictví je síla něco učinit pomocí kouzlení. Magie se často rozděluje na černou a bílou, i když v závislosti na situaci, může být neutrální. Čarodějnictví se geneticky dědí, díky tomu mají pak čarodějky moc využívat elementy a sílu přírody při kouzlení. 

Čarodějnické pomůcky:
Svíčky – čerpají energii z plamenů svíček, aby tak zlepšily svá kouzla.
Rodinná kniha kouzel – rodinná kniha, kde jsou zdokumentovány znalosti bylin, kouzel, rituálů a různé magické informace.
Bylinky a kameny – tyto materiály se používají ke kouzlení, směrování energie a vaření lektvarů.
Talismany – předmět nebo nejčastěji nějaká osobní položka, kterou používají k usměrnění energie do svých kouzel.Směrování – Akt směrování nebo vytváření jiné formy energie, síla zaměřovaná na nebeské události.
Zaklínání – přivolávání určitých prvků na určitý objekt, či osobu.
Ovládání živlů – kontrola a manipulace se vzduchem, elektřinou, zemí, ohněm a vodou.
Ovládání mysli – kontrola a manipulace mysli lidí (podobné jako ovlivňování).
Omráčení mysli – vyvádí člověka z míry a uvádí ho stavu, kdy si není sám sebe vědom.
Způsobení bolesti – vytváří a způsobuje bolest jiným osobám (zejména upírům).
Jasnovidectví – umožňuje předvídat budoucí události.
Kouzlení – změna a řízení událostí za pomocí magické moci.
Telekineze – kontrola a manipulace s pohyby objektů nebo i osob.
Lektvary a elixíry – mohou vařit a vytvářet nadpřirozené elixíry a lektvary, které mají mystické vlastnosti.
Vytváření „denních“ medailonků – díky očarovanému předmětu pak mohou upíři chodit i za bílého dne ven.
Prsteny Gilbertů – zabraňuje smrti nositele způsobené nadpřirozenou bytostí.


Strach – díky svému strachu může čarodějka na nějakou dobu ztratit své schopnosti.
Smrtelnost – čarodějky jsou stále lidé, což má za příčinu vliv mnoha aspektů (věk, nemoc, srdeční selhání atd.)
Nadměrné využívání magie – může způsobit mnoho nepříznivých vlivů jako např. krvácení z nosu, bolest hlavy, mdloby a v extrémních případech dokonce smrt.

Kouzelníkem nebo čarodějkou se musíte narodit, žádná proměna neexistuje!