Azael

Azael

 

 

Král temnoty Azael ovládá severní část říše démonů, je pokládán za nejsilnějšího Aurina ze všech, přestože již ztratil touhu bojovat. Kdysi býval Azael obávaným válečníkem, na bojištích roznášel pouze smrt a zkázu. Byl prvním démonem, kterému byla ukována démonní zbraň - obrovský meč, větší než sám jeho majitel, kterým mistrně bral život všem, kteří se mu odvážili postavit. Aurinové ho následovali a brzy pod svým velením utvořil obrovskou armádu. Přesto preferoval samotu, vedení nechával na svých oddaných generálech a i na bojištích raději bojoval sám. Obávali se ho i ostatní vládci podsvětí a chtěli se za každou cenu vyhnout válce s ním. Azael však válčil s každým, nechtěl vyhrát válku, chtěl pouze bojovat, zabíjet. Když jeho běsnění trvalo již přes 300 let, Mephistopheles se ho rozhodl zastavit a zničit. Dohodl se se Zrádkyní Lilith a společně ukradli Azaelovi jeho meč a schovali jej v lidském světě. Mysleli si, že ho poté porazí, ale podcenili jeho sílu. Nebyli schopni mu uštědřit smrtelnou ránu, ale donutili ho stáhnout se. Azael nepřišel jen o svou zbraň, ale i o své srdce, které bylo použito k jeho výrobě. Tuto ztrátu nesl velmi těžko a po letech zcela ztratil touhu a chuť bojovat. Přestal válčit a našel klid ve svém království. Mnoho démonů od něj odešlo, jen někteří zůstali a hledají Azaelův ztracený meč, věří, že jakmile se mu vrátí, rozpoutá další válku a sjednotí celé podsvětí. Ostatní vládci ho ale nechávají na pokoji, moc dobře vědí, čeho je schopný i bez své zbraně.