Archandělé

Archandělé

Jsou to nejčistší a nejsvatější bytosti nebes a celkově v celé Antagoře. Archandělé mají překrásná bílá křídla, která dokazují jejich čestnost, spravedlivost a nepošpiněnost. Jsou symbolem dobrotivosti a ochoty pomáhat. Archandělé jsou bytosti plně oddané dobru a jejich cesta vede po stezce světla a sluneční záře. Dá se tedy říci že se jedná o bytosti slunce. Mají sílu zahánět temné stíny a démony zpátky do temnoty. Jejich smysl pro čest je tak silný, že jakákoli zrada nebo sejití na scestí se trestá vyhnanstvím a následnou smrtí. Bránit scestníka je samo o sobě hříchem.Archandělé jsou ve své podstatě božské ale i přesto lidské bytosti, i přes svou nesmrtelnost musejí jíst aby nevyhladověli. Jako potrava jim slouží klasické lidské jídlo dle jejich chutí a výběru.


Nesmrtelnost - Tyto nebeské bytosti jsou nesmrtelné a většinou přestávají stárnout okolo 25 roku života.
Zapomenutí  - Mocné kouzlo, které dokáže na určitou dobu odebrat schopnosti temným stvořením, ale to jen pokud je anděl silnější než jeho protivník, jinak nebude mít účinky.
Bílá magie - Manipulování s bílou energií.
Křídla - Acrhandělé mají díky svým křídlům možnost létání.
Očistec - Za určitých podmínek, pomocí svatého rituálu dokáží tito tvorové zbavit člověka prokletí. (Např. změnit upíra zpátky na člověka) Ovšem tohle je hodně mocné kouzlo a jsou na něj potřebné lidské oběti a to málokteří archandělé jsou ochotni postoupit, poruší se tímto zákon a daný jedinec bude odsouzen k vyhnanství a k trestu smrti, také přijde o svá překrásná bílá křídla.
Léčení - Archandělé jsou mocné bytosti, které vládnou velkou mocí léčit. Jejich magie dokáže vyléčit i těžká zranění pouhým dotekem - nevýhodou je že tyto schopnosti nepůsobí na jejich vlastní tělo. Dokáží se více léčit, vydatněji než mnozí tvorové, ale bohužél i pro tato svatá stvoření, je jejich moc omezená.
Svatý Grál - Každý archanděl dle velikosti a síly svémagie, u sebe nosí svatý grál - je to světelná forma zbraně, kterou má archanděl možnost vyvolat. Forma těchto zbraní, je u každého jedince rozdílná (svatý meč, luk, kosa, nože, šavle, dýky, kordy apod.) Tyto zbraně jsou velice účinné proti temným tvorům, ale pokud je jejich zbraň zničena, což se stát může pokud je tvor temnoty silnější než oni, nebo pokud je jejich srdce v rozporu samo se sebou, dokáže jim to značně ublížit, i přesto andělé mohou svatý grál vyvolat jednou za 24 hodin. (To znamená, že se zničená zbraň opět zformuluje do předešlého tvaru).


Pobyt na temných místech - pobyt v okolí temné a černé magie je značně oslabuje a může jim působit bolesti hlavy, závratě, pokud je moc větší a silnější, tak způsobuje i omdlení nebo paralýzu. (Jedná se zejména o opravdu temná místa, jako je říše mrtvých apod.)
Temná magie - Při obrovské síle jim dokáže způsobit až drastická zranění, ale jakákoli magie je na tyto tvory účinná, tedy až na tu bílou a světelnou, ta na ně nemá žádné účinky.
Svatost - Tito tvorové jsou omezováni pravidly, která musí za každou cenu dodržovat. Zákon andělů je pro ně svatý, jsou to bytosti dobra, neubližují živým bezbranným tvorům, jsou povinni chránit svět před zlem. Pokud pravidla poruší - nesou za to nejvyšší trest.

Vypráví se o tom, že bůh vytvořil tyto mocné bytosti aby strážily rovnováhu světa, to se týkalo zejména udržování stálé hranice mezi dobrem a zlem. Od pradávna jsou tyto bytosti pokládány za božské děti, i když potomci prvního Arnchanděla Raphaela, se už daly považovat za napůl lidské jedince, ačkoli nečistokrevní, většinou zůstávali na zemi, jako napůl božské děti, které nikdy nedosáhly schopnosti létat. Archandělé byli určeni jako strážci nebes a rovnováhy samotným bohem, kterým jim dal schopnosti. Avšak všichni víme jak je definice boha nepřesná, tudíž se o tomto vzniku pouze vypráví jako o jediné možné legendě, jak byli stvořeni tito všemocní andělé. Někdo si myslí, že legend o jejich vzniku je více. Někteří věří, že andělé vznikli z čistého srdce člověka, někteří posunují svá tvrzení až do hranic sciens fiction.