Andělé

Andělé

Původně byli andělé stvořeni jako laskavé, nebeské bytosti, ale stejně tak jako lidé byli obdařeni svobodnou vůlí, jednak si mohli vybrat cestu dobra a nebo jít proti ní.

 

DRUHY ANDĚLŮ:

Archandělé

Jsou to nejčistší a nejsvatější bytosti nebes a celkově v celé Antagoře. Archandělé mají překrásná bílá křídla, která dokazují jejich čestnost, spravedlivost a nepošpiněnost. Jsou symbolem dobrotivosti a ochoty pomáhat. Archandělé jsou bytosti plně oddané dobru a jejich cesta vede po stezce světla...

Padlí Andělé

Padlí andělé jsou také andělské bytosti, které z nějakého důvodu přišly o svá křídla a byli svrženi z nebes. Těžko říct, jestli jsou padlí andělé bytostmi dobrými, či bytostmi temnoty, protože každé srdce si nese to svoje. Padlí andělé mohou být i dobří, jen shodou nešťastných událostí ztratili...

Temní Andělé

Temní andělé jsou potomci archandělů. Jedná se o bývalé archanděly, kteří sešli na zcestí, poskvrnili svá křídla činy, které zatemnily jejich srdce. Bůh je však pro jejich sílu nedokázal zničit a proto  je vykázal je z nebe pryč. Temní andělé se do svých nebeských domovin nemohli vrátit a...