4. Magie slov (ukončena)

Vítám vás u první hudební soutěže.
Z předchozího popisu na stránce soutěží již víte o co se v této soutěži bude jednat a jaký je váš úkol. Napravo najdete video, jde vlastně o to, že se do písně musíte zaposlouchat, nemusí vždy jít o váš žánr, ale zkusit to můžete. Poté následně napsat jaké pocity ve vás píseň vyvolává, můžete použít jakoukoli psanou formu, ať už v podobě básně, příběhu, písně, cokoli co vás napadne. Přeji hodně štěstí v psaní.

ODMĚNY ZA ÚČAST
Základní odměnou bude 50 Wernů.
Dále se přičítají Werny podle kreativity a snahy + aktivity.

Druh hudby: Emocionální hudba, bez vokálů, pouze čistá melodie.
Název písně: "Cold" - Jorge Méndez

https://www.youtube.com/watch?v=pUZeSYsU0Uk

Zde vkládejte své výtvory:

Zpěv ptáků

Louisa | 23.02.2016

Pěj si píseň ptáčku pěj,
jak ti na omšelém světě je hej.
Zapěj mi písničku,
za jednu sloku dám ti po zrníčku.

Jen se neboj, zapěj více,
určitě neomrznou tvoje líce.
Vypadáš slabě,
přesto zvesela pěješ.
Kouska svobody,
si hned tak nedopřeješ.

Pověz mi slavíčku,
odkud jsi vzal tu písničku?
Je tak smutná,
plná mrazu,
až se z ní zimou třasu.

Je mi zima,
proč to děláš?
Nezpívej ji,
je mi zima.

K slavíkovi se přidal drozd,
z nedaleké stráně šuměl hvozd.
Co se tu jen stalo, nevím si rady,
způsobily to snad nějaké čáry máry?

Všechno se to utlo zrázu,
zpíváním kosa letícího ze srázu.
Byl již večer, pošmourný to čas,
z domova by mě nevyhnal ani ďas.

Nebojte se zpěvu ptáků,
dejte pozor na svět hlupáků,
ať nezhatí vaše cesty,
byly by to pro vás jen hloupé tresty.

Mráz

Kyu | 21.02.2016

Být chladná jako led,
není to co by chtěla,
točíc se kolem ní svět,
přec v něm neuspěla.

Jest bídná existence,
holka naivní a hloupá,
s myšlenkami oběšence,
dál do temnoty stoupá.

Slunce už nesvítí,
déšť už ji nudí,
fantazie bez požití,
již se nikdy neprobudí.

Slzy jí nezbyly,
samotě propadla,
tam někde v končinách,
v prázdnotě uvadla.

Nikdy se nevrátí,
nikdo jí nenajde,
s její tonoucí samotou,
si již prosím nehrajte.