1. Magie slov (ukončena)

Vítám vás u první hudební soutěže.
Z předchozího popisu na stránce soutěží již víte o co se v této soutěži bude jednat a jaký je váš úkol. Napravo najdete video, jde vlastně o to, že se do písně musíte zaposlouchat, nemusí vždy jít o váš žánr, ale zkusit to můžete. Poté následně napsat jaké pocity ve vás píseň vyvolává, můžete použít jakoukoli psanou formu, ať už v podobě básně, příběhu, písně, cokoli co vás napadne. Přeji hodně štěstí v psaní.

ODMĚNY ZA ÚČAST
Základní odměnou bude 50 Wernů.
Dále se přičítají Werny podle kreativity a snahy + aktivity.


Druh hudby: Japonská
Název písně: Hotaru - Fujita Maiko
https://www.youtube.com/watch?v=5Y0LhI4pkas

Zde vkládejte své výtvory:

Chlapec z hviezdy

Mind | 02.08.2016

Tadiaľ, kadiaľ vietor vial a ozýval sa hlas stratený,
Kráčal chlapec z hviezdy. Chlapec osamelý.
V očiach slzy, v srdci hriech s túžbou spojený,
Hodený do temna, do tmy vložený...

Tadiaľ, kadiaľ kráčali sme, tadiaľ už viac nie je cesta,
Tým smerom už nebýva duša na mieru...
Nie je tam toľko blaha, toľko sily potiahnuť sa vpred,
Nejestvuje žiadny liek na návrat.

Chlapec z hviezdy stratil sa a nenájde ho nik.
Ukryl sa pred svetom.
Ukryl sa, aby našiel seba samého, aby šepkal...
Aby plakal...
Aby sa zhováral s Bohom.
O tom, čo robí zle...
O tom, kým má byť.

Snít není hřích

Louisa | 21.12.2015

V dávných dobách žil malý chlapec, který nikdy nepoznal svoji rodinu a spíše o ní snil. Snil o tom, jaké to musí být krásné, když vás pohladí vaše matka nebo otec. To on nikdy nepoznal, žil v dětském domově a všech se stranil. Chodil smutný k snídani, obědu i večeři. Byl ětšinu času osamělý a nikdo jej nepochopil. Nikdo k němu neprojevil žádný soucit. Miloval nejvíce přírodu, přírodu, která jej obohacovala. Chlapec do ní chodil každým dnem, staral se tam o rostliny, živočichy a pozoroval i šumící potůček a nebo se jen zahleděl na starý strom. V přírodě se vždy cítil šťastný. Občas se mu zdávalo, že u něj stojí jeho rodiče, jenže byl to jen sen a on častokrát ze svého okna v pokoji sledoval hvězdy. Ty hvězdy mu dodávaly nějakou naději na to, že jednou bude mít svoji vlastní rodinu, kde jeho děti budou těmi nejšťastnějšími. Přemýšlel o dnech za pár let, kdy přímo ve svém snu viděl prohánějící se děti, jak společně hrajou na babu a schovávanou. Slyšel ptáčky štěbetat a děti si hrát. Smutný a zdrcený chlapec vyrůstal v dětském domově ještě pěkných pár let a co se s ním stalo dál? To vlastně nikdo neví.

-

Gabriel | 16.12.2015

Pod temnotou věčného kolébání,
přeji ti věčného spaní.
Pod trnem z růží pěji ti píseň,
o tom jak slova tvá přinášej mi tíseň,
o noci co je horší než lidský hřích,
větší než z hvozdu plných, pošetilých pých.
O smrti na této planetě,
pěji ti jak prostoduše zhynete,
o tichém, věčném kolébání,
co přináší ti věčné spaní,
o růžích, co ostřejší jsou než-li led,
o tom, jak nohama vzhůru obrací se svět,
o víře, co ovládne temnotu,
a zastíní všechnu prostou dobrotu.
Pěji ti píseň dobré noci,
nechť stíny jsou ti na pomoci.