Historie města Antagory

Tisíce let zpátky zuřila mezi anděly a démony neustálá válka o moc a nadvládu nad světem. Zatímco andělé své lidské svěřence chránili, démoni je chtěli zotročit a vládnout jim. Anděly vedl do boje nebojácný Archanděl Raphael  a úspěšně se mu dařilo zahnat démony zpátky do temnoty, zatímco jejich vládce, sám Satan, nemohl opustit podsvětí. Jeho obrovská moc mu nedovolovala opustit toto místo a proto mohl jenom přihlížet, jak ztrácí své vojáky. Jediný způsob, jak by mohl opustit svůj palác, byl otevřít bránu přímo z lidského světa. Nebyl to však lehký úkol, brána vyžadovala obrovské množství energie, spoustu lidských obětí a hlavně - museli najít příhodné místo k provedení rituálu. Když už to vypadalo, že andělé mají vítězství na dosah, mocnému démonovi Mephistophelovi se podařilo dokončit rituál a vpustil to největší zlo na zemský povrch. Satan byl konečně volný a začal šířit zkázu a utrpení. Andělé se dali na ústup, nedokázali té temnotě vzdorovat . Jedině Archanděl Raphael byl dostatečně odvážný a rozhodl se postavit jejich nepříteli. Když ostatní viděli jeho odvahu, přispěchali mu na pomoc. Sedm nejsilnějších Archandělů položilo své životy pro ochranu svých přátel a celého lidstva. Satan byl poražen a démoni se dali na útěk, mnoho jich zemřelo, ale ti co přežili se shromáždili v podsvětí a rozzuřil se zde krutý boj o moc.

Práce andělů ale ještě neskončila, museli vybudovat to, co bylo zničeno a postarat se o to, aby z brány vytvořené Mephistophelem nepronikaly do světa síly temnoty. Rozhodli se bránu zničit, ale ta skrývala tak obrovské množství energie, že nikdo nebyl dostatečně schopný na to aby ji zničil. Požádali tedy o pomoc nejmocnější lidské kouzelníky a společnými silami bránu zapečetili a ukryli ji před kýmkoli, který by tuto bránu chtěl zneužít ve svůj prospěch.Aale okolo tak mocného artefaktu se začala shromažďovat energie, která přitahovala veškeré nadpřirozeno, aniž by si to jedinci uvědomovali. Magie je zde silnější, stejně jako její uživatelé. Podvědomě jsou zde lákání mocí brány, která skrývá neomezenou moc pro toho, jenž jí najde. Magie kolem ní ji ale chrání před všemi narušiteli a ti, kteří ji hledají ji mnohdy mají přímo pod nosem, aniž by o tom věděli. Kolem brány během staletí vyrostlo město, ve kterém společně žijí obyčejní lidé a bytosti nadpřirozena, je to místo plné možností, kterému jeho zakladatelé dali název Antagora.

Poté, co byli démoni zahnáni zpátky do temnoty, se v podsvětí odehrávaly dlouhé boje o trůn Satana, žádný z démonů však nebyl schopný získat tuto pozici pro sebe. Nakonec se k vládě dostalo pět démonů, každý z nich vládl jiné části podsvětí a donutili ostatní démony aby jim přísahali věrnost a sloužili jim. Neustále mezi sebou soupeří o moc, ale síly jsou velmi vyrovnané. Severnímu království vládne Azael, Král temnoty, Jižnímu království Nearra, Královna ohně. V Západním království se moci ujal lstivý démon Mephistopheles, tvůrce brány a Král času, Východní království náleží Lilith, zrádkyni, bývalé družce Pána démonů, která opustila svého druha v čase největší nouze. Poslední království se nachází přímo ve středu podsvětí, kde stojí majestátní Satanův palác, který obsadil Ferael, samozvaný král podsvětí. Tito Králové se po smrti Satana stali tak silnými, že již nemohou opustit podsvětí, paradoxně jsou ale také jediní, kteří mohou otevřít bránu do lidského světa pro ostatní démony. Vysílají své služebníky aby pro ně našli a aktivovali bránu, pokud se tak však stane, Temnota bude opět vpuštěna na svět a tentokrát se ho již nemusí podařit zachránit.